welkom

actualiteit

wie zijn we?

collectie

onderzoeksgids

wat kan u doen?

publicaties

links

contact

 

 

 

 

 

 

 

 

NL

FR

EN

Wie zijn we?

Het Fonds Suzan Daniel, homo/lesbisch archief en documentatiecentrum zag op 8 mei 1996 het levenslicht in Gent na een maandenlange intensieve voorbereiding.

De vereniging werd genoemd naar Suzan Daniel (°1918, Brussel), het pseudoniem van Suzanne De Pues, de vrouw die in 1953 moedig de eerste Belgische homo/lesbische groepering oprichtte, het Centre Culturel Belge (C.C.B.) Cultuur Centrum België.

Van in het begin werden een aantal belangrijke keuzes gemaakt.

Zo wil het Fonds op de eerste plaats alle mogelijke materialen uit het homo/lesbisch en transgender verleden en heden verzamelen, ordenen, inventariseren en ter beschikking stellen aan geïnteresseerden. De bescherming van de privacy is daarbij steeds een bijzonder aandachtspunt.

Alle betrokkenen doen beseffen dat die holebi- en trans-sporen uit het verleden belangrijk zijn en bij ons bewaard worden, kortom, het creëren van een archiefbewustzijn is een ander wezenlijk onderdeel van onze werking.

De Raad van Bestuur van de v.z.w. moet ook steeds uit een gelijk aantal vrouwen en mannen zijn samengesteld. Momenteel nemen twee mannen en twee vrouwen die taak op zich.  

Het Fonds is daarnaast pluralistisch en onafhankelijk: het heeft dus geen bindingen met politieke groeperingen en levensbeschouwelijke organisaties.

Om het homo/lesbisch en trans-cultureel en historisch erfgoed onder optimale omstandigheden te kunnen bewaren heeft het Fonds er ook voor geopteerd samen te werken met bestaande, erkende en professionele archief - en documentatiecentra.

Daartoe is een samenwerkingsprotocol met hen afgesloten, vertrekkend vanuit de overtuiging dat de geschiedenis van de homo- en lesbische beweging deel uitmaakt van de sociale geschiedenis van allerlei emancipatorische en sociale bewegingen.

Tenslotte vergroten we onze naambekendheid door een volgehouden aanwezigheidspolitiek en mond-aan-mond-reclame.

Het Fonds is een vrijwilligersorganisatie met weinig middelen die niettemin erg veel verwezenlijkt heeft in de afgelopen tien jaar. In 2004 wonnen we de Homofolieprijs van de Holebifederatie als blijk van erkenning voor onze niet aflatende inzet.

Twintig jaar na de oprichting kan men het Fonds in het archief- en holebilandschap niet meer over het hoofd zien. Toch blijft een verdere structurele erkenning en ondersteuning een van onze objectieven. 

Wie de statuten van de v.z.w. wil nalezen kan terecht op: http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsvn.htm en zoeken op fonds suzan daniel bij benaming (of ondernemingsnummer 458.277.092)